Autorius: Sociologas

Apklausos “Internetas ir mes” rezultatai

IŠVADOS: Dauguma apklausoje dalyvavusių asmenų “Internetą” vartoja labai dažnai – kasdien arba 2-3 kartus per savaitę. Beje, vyrai “Internetą” vartoja intensyviau, nei moterys. Mūsų respondentams “Internetas” yra pagrindinė informavimo priemonė; nuo jo nedaug teatsilieka televizija ir spauda. “Internetas” laikomas reikšmingu informacijos šaltiniu. Daugumai respondentų priimtinesnė teigiama “Interneto” koncepcija, pabrėžianti jo privalumus; kas dešimtas apklaustasis pasirinko…