Tardytojas: tarp romano ir realybės

Literatūroje, kino filmuose neretai susiduriame su sumanaus seklio, gudraus policininko, drąsaus detektyvo personažu. Holmso, Puaro, kitų nemirtingų detektyvų vardai jau seniai tapę klasika. Tirti sudėtingas bylas, gaudyt pavojingus nusikaltėlius, apsaugoti gležnas merginas ir visuomet tarnauti tiesai…

Bet koks tikrasis nusikaltimus tiriančių žmonių darbas? Apie tai paprašėme papasakoti tardytoją iš Lietuvos Vidaus reikalų ministerijos.

Sociumas: Trumpai papasakokite apie save.

Tardytojas: Gimiau 1969 metais Panevėžyje. Mokiausi muzikos mokykloje. Užsiiminėjau orientaciniu sportu. Kaip ir visi berniukai, mėgau žaisti futbolą. Nei tėvas, nei mama neturėjo nieko bendro su juridine sfera. Ir apskritai, mano vaikystė niekaip nepranašavo tardytojo ateities. Prieš profesijos pasirinkimą mama patarė stoti į pedagoginį. Tačiau kažkaip susiklostė, kad paskutinės klasės pabaigoje išsirinkau juristo profesiją. Motyvas –svajojau tapti advokatu.

Sociumas: Kokios savybės reikalingos Jūsų darbe?

Tardytojas: Turbūt mokėjimas numatyti į ateitį visus įmanomus tiriamos bylos variantus. Kantrybė.

Sociumas: Su kokiomis problemomis ir sunkumais susiduriate savo darbe?

Tardytojas: Juridinė bazė pasenusi, likusi dar nuo Tarybų Sąjungos laikų, labai ilga procedūra nuo baudžiamosios bylos iškėlimo iki teismo nuosprendžio. Jau sukurtas naujas projektas, kuris tyrimą padarytų trumpesniu, supaprastintų procedūrą. Panaikinamas dviaukštis tyrimas: kvota ir tardymas. Du etapai susilieja į vieną, kad bylą nuo pat pradžių tirtų vienas žmogus, ir neužbaigtų bylos nematęs įvykio vietos. Kompiuterizacijos nebuvimas – silpna materialinės bazės vieta. Problema ir tai, kad profesija praranda prestižą, nes VRM sistemoje trūksta lėšų, žmonės nežino, ar rytoj jie dirbs, ar ne. Kaip kvotos ir tardymo apjungimo rezultatas nusimato etatų mažinimas,

Sociumas: Koks šiuo metu Lietuvoje tardytojo socialinis statusas?

Tardytojas: Manau, kad šiuo metu jis žemas.

Sociumas: Atpasakokite įprastą savo darbo dieną.

Tardytojas: Diena prasideda nuo “penkiaminutės», kuomet viršininkas paskirsto, kam duoti mašiną, tariasi dėl darbo planų, kam būtina atlikti ekspertizę, kam nuvažiuoti į kvotą vietoje ir t.t. Po to – puodelis kavos savo kabinete. Vėliau– liudininkų arba kaltinamųjų apklausos. Po pietų išvažiavimai vietoje patikrinti parodymus. Naujų baudžiamųjų bylų medžiagos peržiūra ir analizė. Paros budėjimai. Labai daug organizacinio darbo: pavyzdžiui, norint atlikti bet kokius tiriamuosius veiksmus su suimtu žmogumi, pateikti kaltinimus, pratęsti suėmimo laiką, susipažinti su baudžiamosios bylos medžiaga, tardytojas turi kaltinamajam parūpinti advokatą, kadangi valstybė garantuoja žmogaus teisių apsaugą.

Sociumas: Su kokiais sunkumais susiduriate savo darbe?

Tardytojas: Algos apkarpymas, etatų mažinimas, materialinio aprūpinimo ribojimas – pavyzdžiui, trūksta benzino, kai reikia važiuoti tirti bylą.

Sociumas: Kokia kriminogeninė šalies situacija?

Tardytojas: Siaubinga situacija. Be komentarų.

Sociumas: Kokie Jūsų darbiniai planai bei ateities prognozės?

Tardytojas: Mano nuostatos labai pesimistinės. Bet reikia dirbti toliau. Kalba, kad policijoje liko tiktai savo darbo fanatai.

Sociumas: Ačiū už pokalbį.

Leave Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *