SAVININKIŠKŲ IR TERITORINIŲ PRETENZIJŲ GESTAI

TERITORINĖS PRETENZIJOS

1.jpg (25528 bytes)

Žmonės prisišlieja prie objektų arba vienas prie kito, norėdami pareikšti savo teritorines pretenzijas į tą daiktą arba žmogų. Jeigu žmogus prisišlieja prie to, kas jam nepriklauso, Šis gestas reiškia iššūkį arba norą pabrėžti savo pranašumą. Pavyzdžiui, jeigu norite nufotografuoti savo draugą prie jo naujo automobilio, laivelio, namo ar kokios nors kitos nuosavybės, būtinai pamatysite, kaip žmogus atsirems į savo naujai įsigytą nuosavybę, padės ant jos koją arba ranką (2 pieš.). Jam prisilietus prie savo nuosavybės, ji tampa jo kūno tęsiniu, ir tokiu būdu jis kitiems parodo, kad ji jam priklauso. Isimylėjėliai nuolat laikosi už rankų arba apsikabina viešosiose vietose, kad parodytų kitiems, jog jie turi teisę vienas į kitą. Skyriaus vadovas deda kojas ant stalo ar ant rašomojo stalo stalčių arba įstaigoje prisišlieja prie durų staktos, taip pabrėždamas savo teisę į tą jstaigą ir jos baldus.

Tačiau yra labai paprastas būdas įveikti šias pretenzijas – prisišlieti, atsisėsti arba kitaip pasinaudoti jo nuosavybe be jo leidimo. Be tokio atviro įsiskverbimo į kito teritoriją arba pasikėsinimo į nuosavybę – pasinaudojimo automobiliu arba sėdėjimo prie stalo, – galima imtis ir kitų labai rafinuotų slopinančių priemonių. Užėjus į svetimą įstaigą galima prisišlieti prie durų staktos arba „netyčia“ atsisėsti į jo kėdę.

1 pieš. Pareiškia savo teises

Kai kuriė žmonės, kaip, pavyzdžiui, 3 piešinyje pavaizduotas žmogus, turi įprotį atsiremti į durų staktą, kad ir kur jie būtų, ir jau

2 pieš. Gestas, išreiškiantis pasididwiavimą savo nuosavybe

2.gif (3709 bytes)

nuo pat pažinties pradžios jiems niekada nesusiklosto geri santykiai su kitais žmonėmis. Tiems žmonėms būtų galima patarti išsiugdyti įprotį stovėti tiesiai, atverstais delnais. Taip jie padarys geresnį įspūdį kitiems. Įspūdis apie nepažįstamą žmogų 90 proc. susiformuoja per pirmąsias 90 bendravimo su juo sekundžių, ir jūs nebeturėsite kitos galimybės padaryti pirmą įspūdį.

SAVININKO GESTAI

3.gif (1812 bytes)

Tais gestais nuolat naudojasi administracijos darbuotojai. Pastebėta, jog žmonės, ką tik paskirti į vadovaujančiąsias pareigas, ima naudotis tais gestais, nors iki tol jie nebuvo jiems būdingi.

4 piešinyje pavaizduotas žmogus sėdi nevaržoma, laisva ir nerūpestinga poza. Ant kėdės parankės užkelta koja rodo to žmogaus teisę ir į tą kėdę, ir į aplinkinę erdvę. Be to, šis gestas reiškia, kad griežto etiketo taisyklėms tuo momentu galima šiek tiek nusižengti.

3 pieš. Pretendentas į jūsų teritoriją

4.gif (2842 bytes)

Dažnai galima matyti du artimus bičiulius, sėdinčius tokia poza ir draugiškai besišnekučiuojančius; tačiau pamąstykime, kokią reikšmę gali turėti šis gestas kitomis aplinkybėmis. Paimkimė tokią konkrečią situaciją: eiliniam tarnautojui iškilo asmeninio pobūdžio problema, ir jis nueina į savo viršininko kabinetą pasitarti. Pasakodamas apie savo problemą, jis truputį palinksta į priekį, rankos ant keliu, galva nulenkta, prislėgtas žvilgsnis, o balsas tylus ir žemas. Viršininkas atidžiai klauso, sėdi nejudėdamas, paskui staiga atsilošia į kėdės atlošą ir permeta koją per kėdės parankę. Tuo momentu viršininko požiūris į jūsų problemą smarkiai pakito, jam ji visai nebejdomi, – tai rodo jo nerūpestinga poza. Kitaip tariant, viršininkui nerūpi pavaldinys ir jo problemos.

5.gif (3850 bytes)

Kyla klausimas: kodėl viršininkas pasidarė toks abejingas? Galbūt jis apsvarstė savo darbuotojo problemą ir nusprendė, kad ji nėra svarbi, o galbūt jo nebedomina pats žmogus. Sėdėdamas

4 pieš. Nesidomintis kitu žmogumi

tokia poza su uždėta koja jis pokalbio metu galbūt ir vaizduos susirupinusį, bandydamas nuslėpti savo abejingumą. Jis gali net baigti pokalbį žodžiais, kad jums nėra reikalo nerimauti, viskas bus gerai. Tačiau kai tik pavaldinys išeis iš kabineto, šis viršininkas su palengvėjimu atsidus, nuleis koją ir pasakys: „Ačiū Dievui, išėjo!“ Jeigu viršininko kėdė neturi parankės (tai mažai tikėtina, nes tokios kėdės paprastai pastatomos lankytojams), jis gali vieną arba abi kojas padėti ant stalo (5 pieš.). 0 jeigu pas jį užeis savo padėtimi aukštesnis asmuo, vargu ar jis imsis tokio atviro savininko gesto, veikiau apsiribos rafinuotesne poza – uždės koją ant rašomojo stalo apatinio stalčiaus arba pastatys koją greta stalo kojos, taip pareikšdamas savo nuosavybės teisę į jį.

5 pieš. Pareiškia nuosavybės teises į stalą

Derybų metu tokie gestai gali labai erzinti, ir būtinai reikia priversti žmogų pakeisti pozą, nes kuo ilgiau jis sėdės poza „koja ant kėdės atlošo“ arba „kojos ant stalo“, tuo ilgiau jis bus abejingai ar priešiškai nusiteikęs. Tai galima padaryti paprastai – pasiūlykite jam kokį nors daiktą taip, kad jis negalėtų jo pasiekti ir turėtų atsistoti arba pasilenkti į priekį. Jeigu jūs abu turite humoro jausmą, galite pasakyti, kad jam prairo kelnės.

Leave Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *