Pašnekovų tipai

O ši įvairių pašnekovų tipų apžvalga jums labai pravers, jei kada teks vadovauti pokalbiui:

Nihilistas. Toks pašnekovas nekantrus ir amžinai susijaudinęs. Jo pozicija ir pasisakymai painūs.

Bendraujant su tokiu pašnekovu, patartina:

– pasistengti visada išlikti šaltakraujiškam ir kompetentingam;

– esant galimybei leisti kitiems paneigti jo argumentus, po to galima juos ir atmesti;

– patraukti jį į.savo pusę;

– pasistengti pertrauku metu pasikalbėti su juo „akis į akį“ ir sužinoti jo prieštaravimų tikrąsias priežastis.

Pozityvus. Tai malonus pašnekovas, geranoriškas ir darbštus, pokalbiuose ramus ir dalykiškas. Su juo reikėtų:

– kartu diskutuoti ir užbaigti svarstyti klausimą;

– pasistengti, kad ir kiti pokalbio dalyviai pritartų jo pozityviai pozicijai;

– nagrinėjant sunkius ir ginčytinus klausimus, susidarius painioms situacijoms, remtis šio tipo pašnekovu.

Visažinantis. Toks pašnekovas galvoja, kad apie viską nusimano geriausiai. Jis turi savo nuomonę visais klausimais, nuolat reikalauja žodžio. Patariame:

– pasodinti jį šalia pokalbio vadovo;

– kaskart priminti jam, kad ir kiti nori ir turi ką pasakyti;

– leisti jam formuluoti tarpinius pokalbio sprendimus;

– kartais užduoti jam specialius sudėtingus klausimus, į kuriuos, reikalui esant, galės atsakyti pokalbio vadovas.

Plepys. Dažnai netaktiškas, be jokios priežasties nutraukia kalbėtoją ir ima pats kalbėti nepaisydamas nei vietos, nei laiko. Su juo patariame elgtis taip:

– pasodinti jį šalia pokalbio vadovo arba kito autoritetingo dalyvio;

– nukrypus jam nuo svarstomo klausimo, nesivaržyti ir taktiškai perspėti, paprašyti kalbėti aptariama tema, tiesiog paklausti, kaip jo kalba siejasi su svarstoma tema;

– nustačius pasisakymu reglamentą, reikėtų atidžiai stebėti ir reikalauti, kad tokio tipo kalbėtojai griežtai jo laikytųsi;

– dėmesingai klausytis jų pasisakymu ir neleisti, kad svarstomą temą „apverstų aukštyn kojom“.

Bailys. Nepasitiki kitais, nesugeba logiškai mąstyti, viešai pasisakyti. Bijodamas pasakyti ką nors ne taip, geriau patylės. Su tokiu pašnekovu patariama elgtis šitaip:

– užduoti jam lengvus informatyvius klausimus;

– pagirti jį, jo pastabą, jei jau išdrįso įsiterpti į kitų pokalbį;

– ryžtingai pasipriešinti kitų norui pasišaipyti;

– skatinti jį pasisakyti.

Nepasiekiamas. Jis šaltakraujiškas, uždaras, dažnai jaučiasi „šalia temos ir situacijos“. Visa, kas čia vyksta, neverta jo dėmesio ir pastangų. Su tokio tipo pašnekovu reikėtų elgtis taip:

– sudominti jį svarstoma tema;

– tiesiai jį paklausti: „Atrodo, jūs nesutinkate su tuo, kas pasakyta? Mums visiems įdomu išgirsti, kodėl ?“;

– per pertraukas ir pokalbio pauzes pasidomėti tokio elgesio priežastimis.

Nesuinteresuotas. Pokalbio tema jo visai nedomina. Jis noriau „pasnaustų“. Todėl reikia:

– užduoti jam vieną kitą klausimą;

– pasistengti kurti įdomią svarstymo atmosferą;

– pasidomėti, kas gi jį domina.

Svarbus „paukštis“. Toks tipas nepriima kritikos – nei tiesioginės, nei aplinkinės. Jis jaučiasi ir elgiasi kaip asmuo, esantis aukščiau kitų pokalbio dalyvių. Bendrauti su juo patariame taip:

– neleisti jam vaidinti svečio vaidmens;

– nepastebimai padaryti taip, kad jis pokalbyje dalyvautu lygiateisiškai su visais kitais;

– neleisti jam kritikuoti kitu pokalbio dalyviu;

– kalbėtis su juo naudinga dialogo būdu: „taip…, tačiau…“

Kodėlčius. Atrodo, kad šis pašnekovas tik tam ir sukurtas, kad visų visko klausinėtų, nepaisydamas to, ar klausimai turi ką nors bendro su pokalbio tema, ar ne. Kaip elgtis su tokio tipo pašnekovu? Jums padės šie patarimai:

– visus jo klausimus apie pokalbio temą tuoj pat perduokite visiems pašnekovams, o jeigu kalbatės dviese, tai adresuokite jam pačiam; jeigu klausimas informatyvus, galima atsakyti nedelsiant;

– jeigu nėra galimybių jam atsakyti, argumentuotai pripažinkite jo tiesą ir tegul džiaugiasi.

Leave Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *