Mėnuo: 2019 balandžio

Smurtas prieš vaikus šeimoje

Kasmet apie du milijonai vaikų JAV patiria prievartą iš savo šeimos narių. Tai tik oficialiai įregistruoti atvejai. Tikslaus šių nusikaltimų skaičiaus niekas nežino, nes šeimos vengia apie tai pranešti, bijodamos kaimynų apkalbų. Skaudu, kad vietoj švelnumo ir rūpesčio, kuriuos vaikai turėtų gauti šeimoje, jie yra mušami, deginami, prievartaujami, traumuojami psichologiškai, kenčia nuo fizinio ir dvasinio…

Visuomenės problema: savižudybė

Savižudybė – tai aktas, kurio metu asmuo savo paties valia pasitraukia iš gyvenimo. Nors savižudybė nėra pagrindinė padidėjusio mirtingumo priežastis, tačiau tokiu būdu iš gyvenimo pasitraukia gana didelis skaičius žmonių. Kadangi bendra visuomenės nuomonė apie savižudybę neigiama, savižudybių statistika nėra itin patikima. Apibrėžiant mirties priežastį, dalyvauja įvairūs vietinių ir valstybinių įstaigų atstovai. Tyrimai rodo, kad,…

Tarptautinės migracijos vystymosi Lietuvoje istorinė apžvalga: ikisovietinis periodas

Iki ankstyvųjų 1940-ųjų tarptautinė migracija Lietuvoje, nors ir vėluodama, plito pagal tą patį modelį kaip ir daugumoje Europos šalių, turėjusių aiškią vakarų-šiaurės krypties orientaciją. Dėl sovietinės okupacijos bei politinių apribojimų įvairaus pobūdžio išvykoms į užsienį, migracija įgavo gana specifinius bruožus ir 1940-1980 m. daugiausia buvo nukreipta į rytus, t. y. į buvusią TSRS. Atidengus “geležinę…

Nesantuokinių gimimų fenomenas Baltijos šalyse

Visose visuomenėse, visais istoriniais laikotarpiais buvo nesantuokinių vaikų. Jų skaičius skyrėsi, bet pats fenomenas visada egzistavo ir egzistuoja. Dabartiniu metu pastebimas nesantuokinių vaikų skaičiaus didėjimas. Kokios tokio proceso priežastys? Tai tikriausiai galima paaiškinti pasikeitusiu požiūriu į gyvenimą, Vakarų kultūros plitimo sąlygotu moralinių normų laisvėjimu, mažesniu religingumu ir tradicijų paisymu, nepakankamu seksualiniu švietimu. Lyginant Baltijos šalių…

Saint Justo socialinės idėjos

int Justo socialinės idėjos Louis Antoine Saint Justas (1767 – 1794) – vienas žymiausių Didžiosios Prancūzijos Revoliucijos, o ypač jakobinų diktatūros veikėjų, per savo trumpą politinę karjerą (1792.09-1794.07) sugebėjęs pasiekti didžiausias valdžios aukštumas tuometinėje Prancūzijoje, o taip pat tapti vienu pagrindinių jakobinų ideologų. Saint Justas buvo artimas Maximillien’o Robespierre’o draugas ir pasekėjas, todėl savo kalbose ir…

UNESCO regioninės švietimo programos

UNESCO regioninės švietimo programos Viena svarbiausių UNESCO Jungtinių Tautų Švietimo, Mokslo ir Kultūros Organizacijos veiklos sričių, kaip galima matyti ir iš pavadinimo, yra švietimas, jo lygio kėlimas visame pasaulyje. Į jos uždavinių sąrašą įeina ir neraštingumo mažinimo Žemėje projektai, ir viduriniojo bei aukštojo mokslo standartų kėlimas, ir profesinis ugdymas šalyse, nesugebančiose tinkamai pasirūpinti savo piliečių…

Visuomenės portretas

Visuomenės portretas Portretas vaizduojamojoje dailėje puikiai atspindi asmens savivokos aspektus ir fiksuoja socialinius visuomenės pokyčius. Šis žanras puikiai tarnauja kuriant asmens įvaizdį bei formuoja jo simbolinį-ideologinį kapitalą. Portretas kaip kūrinys veikia 3 kryptimis: viena vertus, užsakovas (modelis) primeta save, savo vizualinius bruožus bei meninius lūkesčius meninkui, kuris jį transformuoja papildydamas savo specifiniu matymu; žiūrovas kūrinį…

Moterys ir religija

Pirma dalis: moteris tradicinėse religijose Nenuostabu, kad šiandien, kai tiek daug kalbama apie moterų vaidmenis ir teises, pasaulio religinės organizacijos tampa debatų apie moters teises ir vaidmenis mikrokosmosu. Šio straipsnio tema – sociologinė moterų ir religijų santykių analizė istorinėje ir šiuolaikinėje perspektyvoje. Moterų ir religijos santykiai istorinėje perspektyvoje Socialinis kontekstas Kuomet stengiamės rekonstruoti ankstyvųjų medžioklės…

Miesto istorija

Mokslininkų nuomone, pirmieji miestai atsirado maždaug prieš pusšešto tūkstančio metų. Archeologiniai kasinėjimai rodo, kad jau penkiolika tūkstantmečių prieš mūsų erą nuo Indijos iki Baltijos jūros buvo išsimėtę kaimeliai, kurių gyventojai užsiėmė žvejyba, pirmykščių naminių gyvulių auginimu, rinkimu. Tik Neolito laikotarpiu, 8 tūkstantmečiai p. m. e., žmonės pradėjo auginti maistą bei gyvulius, kurių darbo jėgą panaudodavo…

Likimas, sapnai, horoskopai, magija… Kuo mes tikime ?

Istorijos bėgyje įvairių visuomenių žmonėms religija vaidino svarbų vaidmenį. Ji padėdavo įprasminti kasdieninį gyvenimą, atsakyti į  klausimus, į kuriuos žmogus neranda atsakymų jį supančiame pasaulyje (kasdienybėje): kodėl gyvename, kenčiame, mirštame?; kodėl vyksta karai, nelaimės?; kodėl žūsta nekalti žmonės?; kodėl tiek neteisybės pasaulyje? ir pan. Rašau būtuoju laiku (“padėdavo”, “atsakydavo”) ne todėl, jog dabar to visiškai nebėra, tačiau…