Gestai

Neverbalinis elgesys : rankų gestai

Kūno kalbą sudaro žmogaus laikysena, tam tikri kūno judesiai, gestai, mimika.Psichologai nustatė, kad nuo 60 iki 80 proc. informacijos perduodama neverbalinėmis bendravimo priemonėmis, ir tiktai 20-40 proc.-verbaliniu būdu.Beveik neįtikimas dalykas, kad daugiau kaip per milijoną žmogaus evoliucijos metų neverbaliniai bendravimo aspektai pradėti tyrinėti tik šio amžiaus 7-ojo dešimtmečio pradžioje, kai Julijus Fastas 1970 metais išspausdino knygą.Visame pasaulyje pagrindiniai bendravimo gestai yra vienodi.

Viena didžiausių klaidų, kurią gali padaryti žmonės, pradedantys analizuoti kūno kalbą, yra noras išskirti vieną gestą iš viso jų komplekso ir analizuoti jį atskirai nuo kitų gestų ir aplinkybių.Pavyzdžiui, pakaušio kasymasis gali reikšti daugelį dalykų : tai gali būti pleiskanos, parazitai, prakaitas, dvejojimas.Norint teisingai aiškinti gestus,be jų visumos ir žodžių bei judesių atitikimo reikia taip pat atsižvelgti į kontekstą, kurį tie gestai lydi.Pavyzdžiui, jeigu Jūs šaltą žiemos dieną autobusų stotelėje pamatysite žmogų, sėdintį sukryžiuotomis kojomis, stipriai sunertomis rankomis ant krūtinės ir žemyn nuleista galva, tai veikiausiai reikš, kad jam šalta, o visai ne kritišką jo požiūrį į ką nors.Tačiau jeigu žmogus tokia pat poza sėdės prieš jus prie derybų stalo, tai jo gestus galima suprasti kaip išreiškiančius neigiamą požiūrį arba kaip gynimosi taktiką. 

RANKŲ GESTAI

Delnai.

Kiekvienas sutiks, kad bendraudami su kitais žmonėmis mes labai dažnai keičiame rankų, ypač delnų padėtį.Jau nuo senovės atviras delnas buvo siejamas su nuoširdumu, dorumu, atsidavimu ir pasitikėjimu.Yra trys pagrindiniai delno gestai :

1.Delnas į viršų (reiškia pasitikėjimą pašnekovu).

2.Delnas į apačią ( reiškia valdingumą).

3.Į apačią ištiestas smilius (šis gestas yra vienas labiausiai erzinančių- jis išreiškia agresyvumą).

Rankos paspaudimas.

Rankos paspaudimu prasideda daugelis dalykinių pokalbių.Galima išskirti 3 pagrindinius paspaudimo tipus :

1. Padėties šeimininkas

wpe8.jpg (5093 bytes)

2. Užleidžiu inciatyvą

wpe7.jpg (3845 bytes)

3. Lygiateisiškas rankų paspaudimas

wpe9.jpg (5383 bytes)

Tačiau labai svarbu stebėti ne tik rankos paspaudimo kryptį, bet ir kuria koja yra žengiama.Dauguma žmonių žengia dešine koja, todėl vyraujančio paspaudimo atveju atsiduria nepalankioje padėtyje, nes lieka mažai vietos ir erdvės manevrui, ir kitas gali nesunkiai tapti padėties šeimininku.Pažengus į partnerį kaire koja, daug paprasčiau neutralizuoti vyraujantį rankos paspaudimą ir užimti lyderio poziciją.

Nors yra įprasta, kad žmonės susipažindami spaudžia vieni kitiems rankas, tačiau būna tokių aplinkybių, kai nereikia pirmam ištiesti rankos.Dalykinių vizitų metu nereikia pirmam tiesti rankos asmeniui, pas kurį užėjote nekviesti ar iš anksto nesusitarę, nes tai gali neigiamai atsiliepti reikalui.Geriau palaukti, kol šeimininkas išties jums ranką, o jei ne, sveikindamiesi tiesiog linktelėkite galva.

Norėdami tapti vyraujančiu partneriu, svarbus yra rankos paspaudimo stiprumas.Yra keletas būdų, kaip elgtis esant vyraujančiam rankos paspaudimui. Labai paprastas būdas – apimti ištiestos rankos riešą iš viršaus ir lengvai pakratyti. Bet kadangi valdingą žmogų tai gali sutrikdyti: rekomenduotina gana atsargiai naudotis šiuo rankos paspaudimo tipu.

Kitas būdas vadinamas “Pirštinė” (kito ranka apimama abiem delnais), kurį vartoja politiniai veikėjai . Šis gestas gali būti vartojamas tik bendraujant su gerai pažįstamais žmonėmis.

Stiprus rankos paspaudimas , kad net pirštų kaulai braška, būdingas agresyviam, griežtam žmogui. Paspaudimas nesulenkta ranka yra agresyvaus žmogaus požymis. Jeigu paspaudžiami pirštų galiukai, tuomet iniciatorius nėra pasitikintis savimi. Jeigu rankos paspaudimo metu iniciatorius traukia partnerio ranką į save, tai gali reikšti, kad jis nepasitiki savimi. Paspaudimas abiem rankom reiškia nuoširdumą, pasitikėjimą arba šiltus jausmus partneriui.

Prisilietimas prie peties arba žąsto įmanomas tik tarp žmonių, rankos paspaudimo momentu jaučiančių ypač didelį emocinį pakilimą. Jeigu jausmas nėra abipusis, tai partneris gali pajusti nepasitikėjimą iniciatoriaus ketinimais arba itarumą. Dažnai galima matyti, kaip politiniai veikėjai šitaip sveikina savo rinkėjus, ir tai jiems reiškia politinę savižudybę.

Delnų trynimas.

Trindami delnus žmonės išreiškia savo teigiamus lūkesčius.Šio gesto greitumas signalizuoja apie žmogų, kuris tikisi teigiamų rezultatų.Jei,pavyzdžiui prekybos agentas,trins delnus labai lėtai, gali jis jums pasirodyti nesąžiningas, o sandėris veikiau naudingas ne jums , o jam.

Nykščio trynimas į smilių.

Šis judesys paprastai reiškia pinigus arba tai, jog tikimasi gauti pinigų.Prekybos agentai juo dažnai naudojasi bendraudami su klientais: „Aš galiu jums sutaupyti 40 % „.Be to, šis gestas gali lydėti žmogaus prašymą, kad bičiulis paskolintų jam pinigų.

Sunerti rankų pirštai.

Tyrimai parodė, kad tai yra ne pasitikėjimo gestas, bet reiškia nusivylimą ir žmogaus norą nuslėpti savo neigiamą požiūrį į ką nors.Yra trys šio gesto variantai:

1.Sukryžiuoti rankų pirštai pakelti prie veido.

2.Rankos padėtos ant stalo ar ant kelių sėdint.

3.Nuleistos priekyje žmogui stovint.

Šiems negatyviems gestams susilpninti reikia imtis priemonių, kad žmogus ištiestų rankas į priekį ir atidengtų delnus, kitaip derybos turės tam tikrą priešiškumo atpalvį. 

Smailėjanti rankų padėtis.

Šiuo gestu dažniausiai naudojasi savimi pasitikintys žmonės, einantys vadovaujančias pareigas , arba žmonės, kurių gestai yra riboti.Gestas turi du variantus :

1.Rankos smaigaliu aukštyn.

Ši padėtis dažniausiai būna tada, kai kalbantysis reiškia savo nuomonę

Arba dėsto savo idėjas.Jei šį gestą lydi ir atlošta galva, tuomet kalbantysis daro labai savimi pasitikinčio žmogaus įspūdį.

2.Rankos smaigaliu į apačią.

Antroji padėtis dažnaiusiai pastebima, kuomet žmogus ne kalba, bet klausosi.Šis gestas pastebimas labiau tarp moterų.

Rankos už nugaros.

Jis laikomas savimi pasitikinčio žmogaus, jaučiančio pranašumą kitų atvilgiu, gestu.Eksperimentai parodė , kad esant stresinėms situacijoms (duodant interviu, laukiant priėmimo pas dantų gydytoją) tokia poza padeda sumažinti įtampą, pasijusti labiau pasitikinčiu ir net valdingu.

Galima išskirti 3 šio gesto pozicijas:

1.Nugaros pusėje vienas delnas uždėtas ant kito.Šis gestas vadinamas „rankos ant klubų“ ir reiškia ryžtingumą ir pranašumą.Jis dažnai pastebimas tarp policininkų.

2.Gestas „rankos laikomos už nugaros apimant riešą“ rodo, kad žmogus yra susierzinęs ir bando suimti save į rankas.Kuo labiau žmogus pyksta, tuo aukščiau jo ranka kyla nugara.

3. Gestas “ už nugaros sudėtos rankos suimant alkūnę“ dažnai vartojamas tuomet, kai žmogus vizito pas ką nors metu nebūna tuoj pat priimimas, o turi palaukti.Jis parodo nervingimą ir pastabus žmogus tikriausiai tai pastebės.

Nykščių išraiška.

Iškeltas nykštys rodo valdingumą, pranašumą ir net agresyvumą.Žmogui susikišus rankas į kišenes, nykščiai dažnai lieka viršuje.Taip norima paslėpti vyravimą tam tikros situacijos metu.Be to, šio gesto megėjai dažnai stojasi ant pirštų galų, kad atrodytų aukštesni.

Kitas populiarus gestas – sunertos ant krūtinės rankos su vertikaliais nykščiais.Šis gestas turi dvigubą signalą: pirmasis teigia negatyvią arba gynybinę poziciją ( sunertos rankos), antrasis – pranašumo jausmą (reiškiamas nykščiais) 

Taigi neverbalinis elgesys yra reikšmingas kasdieniniame bendravime, kadangi gali atskleisti papildomas reikšmes, kurių neįmanoma išskaityti tik verbalinėje informacijoje.Tačiau, kaip yra įspėjęs gestų mokslininkas A.Pizas, rizikinga kurį nors gestą vertinti izoliuotai nuo kitų.Nežodinį bendravimą sudaro judesių visuma; tai sudėtingas procesas, kuriame dalyvauja ir aplinka, ir žodžiai, ir balso tonas , ir gestai.Visa tai reikia turėti galvoje prieš darant išvadas.

Leave Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *