Apklausos “Internetas ir mes” rezultatai

IŠVADOS:

  1. Dauguma apklausoje dalyvavusių asmenų “Internetą” vartoja labai dažnai – kasdien arba 2-3 kartus per savaitę. Beje, vyrai “Internetą” vartoja intensyviau, nei moterys.
  2. Mūsų respondentams “Internetas” yra pagrindinė informavimo priemonė; nuo jo nedaug teatsilieka televizija ir spauda.
  3. “Internetas” laikomas reikšmingu informacijos šaltiniu.
  4. Daugumai respondentų priimtinesnė teigiama “Interneto” koncepcija, pabrėžianti jo privalumus; kas dešimtas apklaustasis pasirinko neigiamą “Interneto” apibūdinimą. Šis vertinimas susijęs su “Interneto” reikšmingumu: žmonės, kurie “Internetą” laiko “labai reikšminga” ar “reikšminga” informavimo priemone, pasirenka teigiamą “Interneto” apibūdinimą; tuo tarpu tiems, kuriems “Internetas” yra “nereikšminga” ar “visai nereikšminga” informavimo priemonė, artimesnė neigiama jo koncepcija.
  5. Kalbant apie “Interneto” perspektyvas, beveik du trečdaliai mano, jog “Interneto” reikšmė kitų visuomenės informavimo priemonių kontekste išliks tokia pati; trečdalio nuomone, jo įtaka ir reikšmė augs. Čia pastebima “Interneto” reikšmingumo įtaka: dauguma asmenų, kuriems “Internetas” yra reikšminga informavimo priemonė, mano, jog ateity “Interneto” reikšmė didės; tuo tarpu respondentai, kuriems “Internetas” nėra labai reikšmingas, linkę manyti, jog jo reikšmė bei įtaka išliks tokia pati. Taip pat atsakymai susiję su respondentų lytimi bei užsiėmimu: a) vyrai labiau nei moteris linkę manyti, jog “Interneto” įtaka augs; tuo tarpu moterų nuomone, ji išliks tokia pati; b) moksleiviai buvo labiausiai linkę teigti, jog ateity “Interneto” reikšmė ir įtaka; dirbantys asmenys bei studentai mano, jog jo, kaip bendravimo ir žiniasklaidos priemonės, reikšmė išliks tokia pati.
  6. Labiausiai lietuviškame “Internete” pasigendama a) mokslinių puslapių; b) informacijos apie numatomus įvykius, renginius; c) pramoginių, laisvalaikio puslapių.
  7. Dauguma mūsų respondentų – vyrai; 18-29 metų amžiaus; turintys aukštąjį išsimokslinimą; dirbantys kompiuterijos srityje.

Leave Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *