Mėnuo: 2019 balandžio

Tardytojas: tarp romano ir realybės

Literatūroje, kino filmuose neretai susiduriame su sumanaus seklio, gudraus policininko, drąsaus detektyvo personažu. Holmso, Puaro, kitų nemirtingų detektyvų vardai jau seniai tapę klasika. Tirti sudėtingas bylas, gaudyt pavojingus nusikaltėlius, apsaugoti gležnas merginas ir visuomet tarnauti tiesai… Bet koks tikrasis nusikaltimus tiriančių žmonių darbas? Apie tai paprašėme papasakoti tardytoją iš Lietuvos Vidaus reikalų ministerijos. Sociumas: Trumpai papasakokite…

PRAEITIES, DABARTIES IR ATEITIES VERTINIMAS BALTIJOS ŠALYSE: 1993-1995

Vladas Gaidys, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas Laikas yra fundamentalus žmogaus gyvenimo komponentas. Žmogus nuolatos gyvena ne tik „čia ir dabar“, bet ir praeityje, nuolatos atsižvelgdamas į savo socializacijos patirtį, lygindamas savo dabartinę padėtį socialinėje sistemoje su tuo, kas buvo vakar, prieš metus, prieš dešimtmetį. Žmogus nuolat gyvena ir ateityje: jis kuria planus, lygina dabartinę savo…

“Naujoji politinė kultūra” kaip naujas politinio gyvenimos stilius

iandien Lietuvoje auga susidomėjimas visuomenės politinio elgesio ir jį valdančių taisyklių pažinimu. Sudėtingi, sunkiai apčiuopiami ir atpažįstami pereinamojo laikotarpio procesai apima ne tik ekonominius, politinius ir socialinius pokyčius, bet ir visuomenės sąmonėje vykstančius pasikeitimus, kurie yra labai reikšmingi, nustatant tolimesnę visuomenės vystymosi raidą. Kaip parodė 1994 metais atliktas Naumano fondo tyrimas, Lietuvoje buvo būdinga: “pavaldinių”…

Internetas

Ar mes įsivaizduojame, kad mūsų visuomenėje pranyktų Internetas ar bent jau sumažėtų jo reikšmė?  Tikriausiai, kad vargu. Šį kartą apie problemas, susijusias su Internetu. Sociumas : Trumpai prisistatykite (moksliniai laipsniai, pareigos, darbovietė) Algirdas Davidavičius: Algis Davidavičius MA, Vilniaus Universitetas, Filosofijos fakultetas, filosofijos ir logikos katedros doktorantas, ALF Interneto programos koordinatorius. Sociumas : Kaip Jūs apibūdintumėte “Interneto” situaciją Lietuvoje?…

Muzika

Muzika… Jos garsai lydi žmoniją nuo pat lopšio. Turbūt neįsivaizduojame visuomenės, kuri gyventų be melodijos. Daina, šokis, ritmas, judesys – mūsų gyvenimo dalis. Pirmasis mūsų “Žvilgsnis” – tai žymios Lietuvos operos solistės Aušros Stasiūnaitės žvilgsnis į muziką ir jos reikšmę žmogui. Sociumas: Kultūra formuoja žmogų – su šiuo teiginiu sutiktų daugelis visų laikotarpių mąstytojų. O kokią…

Laisvė Z.Baumano akimis

Šiuo straipsniu norima pratęsti pažintį su vienu iškiliausių britų sociologijos atstovu Z.Baumanu. Tik šįkart mūsų dėmesio centre – Z.Baumano laisvės samprata. Z.Baumano Freedom (1988) – vienas pagrindinių veikalų, suteikiančių galimybę susipažinti su originalia laisvės diskurso interpretacija. Remdamasis tokiais autoriais kaip J.Benthamas, N.Elias, M.Foucault, M.Weberis, E.Diurkheimas, T.Parsonsas, P.L.Bergeris ir kt., Z.Baumanas formuoja visiškai naują laisvės naratyvą. Laisvė aptariama…

Bausmės samprata Michel Foucault socialinėje teorijoje

Bausmės samprata Michel Foucault socialinėje teorijoje Socialinio diskurso raidoje bausmė dažniausiai buvo nagrinėjama dviem aspektais, atspindinčiais skirtingas bausmės funkcijas: nepasekminiu/retribuciniu(consiquentalist) ir pasekminiu/deteranciniu (non-consiqeuntalist). (Duff/ Garland, 1995, Christie, 1992, Honderich, 1971) Nepasekminiais terminais traktuojama bausmė pagrindžiama kaip valstybės tinkamas atsakas į nusikaltimą. Čia naudojami tokie argumentai, kad bausmė reikalinga, nes nusikaltėlis savo tikslų siekė neleistinomis priemonėmis, nusikaltimas yra savaime blogis ir…

P. Bourdieu politikos lauko samprata

P. Bourdieu – vienas įdomiausių ir originaliausių 20 a. antros pusės Vakarų Europos sociologijos atstovų. Jo nagrinėjamų problemų spektras ypač platus: nuo 60-jų Alžyro iki švietimo problemų nagrinėjimo, nuo kabilų etnologijos klausimų iki meno sociologijos, nuo moters vaidmens problemų iki Martin Heidegger politinės ontologijos kritikos. P.Bourdieu pasižymi universalumu bei produktyvumu: yra daugiau nei 25 monografijų,…

Moteris Evangelijoje

Moteris Evangelijoje Nuo pat pirmųjų amžių krikščionys labai gerbė Naująjį Testamentą. Jo branduolys – keturios evangelijos, kurios, pasakodamos apie Jėzų, jo gyvenimą, kartu nušviečia ir tuometinę tradiciją, gyvenimo būdą, santykius tarp žmonių. Mane sudomino vienas žmogiškųjų santykių aspektas – vyro ir moters santykis, užfiksuotas šiame šventraštyje. Neabejotina, jog čia atvaizduoti santykiai ne tik atspindėjo 2000…

Etikos ir moralumo bei socialinio saito tematika Z. Baumano darbuose

Zygmuntas Baumanas (g.1925) yra vienas žymiausių šiuolaikinės britų sociologijos atstovų, Lydso (Leeds, Anglija) universiteto profesorius. Kaip vienas iškiliausių postmodernybės teoretikų savo darbuose jis domisi įvairiais šiandienos visuomeninio gyvenimo reiškiniais ir procesais – kultūra, politika, etika ir moralumu, laisve ir daugeliu kitų. Lietuvoje Z.Baumanas yra žinomas, bet mažai nagrinėtas autorius. Todėl šiame straipsnyje siekiama giliau pažvelgti…