Saint Justo socialinės idėjos

int Justo socialinės idėjos Louis Antoine Saint Justas (1767 – 1794) – vienas žymiausių Didžiosios Prancūzijos Revoliucijos, o ypač jakobinų diktatūros veikėjų, per savo trumpą politinę karjerą (1792.09-1794.07) sugebėjęs pasiekti didžiausias valdžios aukštumas tuometinėje Prancūzijoje, o taip pat tapti vienu pagrindinių jakobinų ideologų. Saint Justas buvo artimas Maximillien’o Robespierre’o draugas ir pasekėjas, todėl savo kalbose ir…

UNESCO regioninės švietimo programos

UNESCO regioninės švietimo programos Viena svarbiausių UNESCO Jungtinių Tautų Švietimo, Mokslo ir Kultūros Organizacijos veiklos sričių, kaip galima matyti ir iš pavadinimo, yra švietimas, jo lygio kėlimas visame pasaulyje. Į jos uždavinių sąrašą įeina ir neraštingumo mažinimo Žemėje projektai, ir viduriniojo bei aukštojo mokslo standartų kėlimas, ir profesinis ugdymas šalyse, nesugebančiose tinkamai pasirūpinti savo piliečių…

Visuomenės portretas

Visuomenės portretas Portretas vaizduojamojoje dailėje puikiai atspindi asmens savivokos aspektus ir fiksuoja socialinius visuomenės pokyčius. Šis žanras puikiai tarnauja kuriant asmens įvaizdį bei formuoja jo simbolinį-ideologinį kapitalą. Portretas kaip kūrinys veikia 3 kryptimis: viena vertus, užsakovas (modelis) primeta save, savo vizualinius bruožus bei meninius lūkesčius meninkui, kuris jį transformuoja papildydamas savo specifiniu matymu; žiūrovas kūrinį…

Moterys ir religija

Pirma dalis: moteris tradicinėse religijose Nenuostabu, kad šiandien, kai tiek daug kalbama apie moterų vaidmenis ir teises, pasaulio religinės organizacijos tampa debatų apie moters teises ir vaidmenis mikrokosmosu. Šio straipsnio tema – sociologinė moterų ir religijų santykių analizė istorinėje ir šiuolaikinėje perspektyvoje. Moterų ir religijos santykiai istorinėje perspektyvoje Socialinis kontekstas Kuomet stengiamės rekonstruoti ankstyvųjų medžioklės…

Miesto istorija

Mokslininkų nuomone, pirmieji miestai atsirado maždaug prieš pusšešto tūkstančio metų. Archeologiniai kasinėjimai rodo, kad jau penkiolika tūkstantmečių prieš mūsų erą nuo Indijos iki Baltijos jūros buvo išsimėtę kaimeliai, kurių gyventojai užsiėmė žvejyba, pirmykščių naminių gyvulių auginimu, rinkimu. Tik Neolito laikotarpiu, 8 tūkstantmečiai p. m. e., žmonės pradėjo auginti maistą bei gyvulius, kurių darbo jėgą panaudodavo…

Likimas, sapnai, horoskopai, magija… Kuo mes tikime ?

Istorijos bėgyje įvairių visuomenių žmonėms religija vaidino svarbų vaidmenį. Ji padėdavo įprasminti kasdieninį gyvenimą, atsakyti į  klausimus, į kuriuos žmogus neranda atsakymų jį supančiame pasaulyje (kasdienybėje): kodėl gyvename, kenčiame, mirštame?; kodėl vyksta karai, nelaimės?; kodėl žūsta nekalti žmonės?; kodėl tiek neteisybės pasaulyje? ir pan. Rašau būtuoju laiku (“padėdavo”, “atsakydavo”) ne todėl, jog dabar to visiškai nebėra, tačiau…

Nepilnametis: žmogus, kuriam reikalinga kryptis

Jaunimas, kaip viena aktyviausių visuomenės grupių, gana jautriai reaguoja į įvairius sociokultūrinius, ekonominius ir politinius pokyčius, vykstančius visuomenėje. Jauno žmogaus socializacija, vykstanti šeimoje, mokykloje bei aplinkoje, kurioje jis praleidžia nemažai laiko, įtakoja jo elgesį bei vertybines orientacijas, o taip pat ir nusikaltėlišką elgesį. Šiame straipsnyje bus aptariami statistiniai duomenys apie nepilnamečių įvykdomus nusikaltimus, nepilnamečių įvykdomų…

Dauguma-mažuma: etniniai santykiai šiuolaikinėse valstybėse

Lietuvos teritorijoje nuo senų laikų gyvena įvairios tautos. Tačiau, kaip ir kitų pasaulio valstybių, Lietuvos etninė kompozicija nuolat kinta. 1923 metais Lietuvoje gyveno 26 tautybių atstovai. 1989 m. surašymo duomenimis, Lietuvoje buvo per 100 tautybių žmonių. Šiais laikais praktiškai neįsivaizuojama etniniu požiūriu homogeniška valstybė. Modernioje visuomenėje kartu gyvena įvairių tautybių atstovai. Jie skiriasi tarpusavy. Visuomeninės…

Nepilnamečių nusikaltimų socialiniai veiksniai

Nepilnamečių nusikaltimai – svarbi visuomenės problema. Tokių nusikaltimų skaičius yra išaugęs, apie tai daug kalbama ir rašoma. Tačiau diskusijose dažniausiai akcentuojamas tik pats faktas ir jo mastai, pamirštant, kad yra ir kita pusė – šį reiškinį lemiantys veiksniai. Nors šiai temai Lietuvoje kol kas dar nėra skiriama pakankamai dėmesio, tačiau, norint suprasti jaunimo padaromus nusikaltimus,…

Inteligentijos transformacija

Inteligentijos transformacija Pokomunistinėse šalyse inteligentija kaip socialinis sluoksnis skyla, ir šiandien vis ryškėja tam tikros inteligentijos diferencijavimosi tendencijos. Apie jas – šiame straipsnyje. Inteligentijos transformacija į intelektualus ir specialistus Visų pirma, inteligentija skyla į intelektualus (idėjų kūrėjus) ir profesionalus arba specialistus. Pastariesiems priskirtini tokių profesijų atstovai, kaip advokatai, notarai, medikai, konsultantai, vadybininkai, tarnautojai, politikai, mokytojai…

.