Muzika

Muzika… Jos garsai lydi žmoniją nuo pat lopšio. Turbūt neįsivaizduojame visuomenės, kuri gyventų be melodijos. Daina, šokis, ritmas, judesys – mūsų gyvenimo dalis. Pirmasis mūsų “Žvilgsnis” – tai žymios Lietuvos operos solistės Aušros Stasiūnaitės žvilgsnis į muziką ir jos reikšmę žmogui. Sociumas: Kultūra formuoja žmogų – su šiuo teiginiu sutiktų daugelis visų laikotarpių mąstytojų. O kokią…

Laisvė Z.Baumano akimis

Šiuo straipsniu norima pratęsti pažintį su vienu iškiliausių britų sociologijos atstovu Z.Baumanu. Tik šįkart mūsų dėmesio centre – Z.Baumano laisvės samprata. Z.Baumano Freedom (1988) – vienas pagrindinių veikalų, suteikiančių galimybę susipažinti su originalia laisvės diskurso interpretacija. Remdamasis tokiais autoriais kaip J.Benthamas, N.Elias, M.Foucault, M.Weberis, E.Diurkheimas, T.Parsonsas, P.L.Bergeris ir kt., Z.Baumanas formuoja visiškai naują laisvės naratyvą. Laisvė aptariama…

Bausmės samprata Michel Foucault socialinėje teorijoje

Bausmės samprata Michel Foucault socialinėje teorijoje Socialinio diskurso raidoje bausmė dažniausiai buvo nagrinėjama dviem aspektais, atspindinčiais skirtingas bausmės funkcijas: nepasekminiu/retribuciniu(consiquentalist) ir pasekminiu/deteranciniu (non-consiqeuntalist). (Duff/ Garland, 1995, Christie, 1992, Honderich, 1971) Nepasekminiais terminais traktuojama bausmė pagrindžiama kaip valstybės tinkamas atsakas į nusikaltimą. Čia naudojami tokie argumentai, kad bausmė reikalinga, nes nusikaltėlis savo tikslų siekė neleistinomis priemonėmis, nusikaltimas yra savaime blogis ir…

P. Bourdieu politikos lauko samprata

P. Bourdieu – vienas įdomiausių ir originaliausių 20 a. antros pusės Vakarų Europos sociologijos atstovų. Jo nagrinėjamų problemų spektras ypač platus: nuo 60-jų Alžyro iki švietimo problemų nagrinėjimo, nuo kabilų etnologijos klausimų iki meno sociologijos, nuo moters vaidmens problemų iki Martin Heidegger politinės ontologijos kritikos. P.Bourdieu pasižymi universalumu bei produktyvumu: yra daugiau nei 25 monografijų,…

Moteris Evangelijoje

Moteris Evangelijoje Nuo pat pirmųjų amžių krikščionys labai gerbė Naująjį Testamentą. Jo branduolys – keturios evangelijos, kurios, pasakodamos apie Jėzų, jo gyvenimą, kartu nušviečia ir tuometinę tradiciją, gyvenimo būdą, santykius tarp žmonių. Mane sudomino vienas žmogiškųjų santykių aspektas – vyro ir moters santykis, užfiksuotas šiame šventraštyje. Neabejotina, jog čia atvaizduoti santykiai ne tik atspindėjo 2000…

Etikos ir moralumo bei socialinio saito tematika Z. Baumano darbuose

Zygmuntas Baumanas (g.1925) yra vienas žymiausių šiuolaikinės britų sociologijos atstovų, Lydso (Leeds, Anglija) universiteto profesorius. Kaip vienas iškiliausių postmodernybės teoretikų savo darbuose jis domisi įvairiais šiandienos visuomeninio gyvenimo reiškiniais ir procesais – kultūra, politika, etika ir moralumu, laisve ir daugeliu kitų. Lietuvoje Z.Baumanas yra žinomas, bet mažai nagrinėtas autorius. Todėl šiame straipsnyje siekiama giliau pažvelgti…

Smurtas prieš vaikus šeimoje

Kasmet apie du milijonai vaikų JAV patiria prievartą iš savo šeimos narių. Tai tik oficialiai įregistruoti atvejai. Tikslaus šių nusikaltimų skaičiaus niekas nežino, nes šeimos vengia apie tai pranešti, bijodamos kaimynų apkalbų. Skaudu, kad vietoj švelnumo ir rūpesčio, kuriuos vaikai turėtų gauti šeimoje, jie yra mušami, deginami, prievartaujami, traumuojami psichologiškai, kenčia nuo fizinio ir dvasinio…

Visuomenės problema: savižudybė

Savižudybė – tai aktas, kurio metu asmuo savo paties valia pasitraukia iš gyvenimo. Nors savižudybė nėra pagrindinė padidėjusio mirtingumo priežastis, tačiau tokiu būdu iš gyvenimo pasitraukia gana didelis skaičius žmonių. Kadangi bendra visuomenės nuomonė apie savižudybę neigiama, savižudybių statistika nėra itin patikima. Apibrėžiant mirties priežastį, dalyvauja įvairūs vietinių ir valstybinių įstaigų atstovai. Tyrimai rodo, kad,…

Tarptautinės migracijos vystymosi Lietuvoje istorinė apžvalga: ikisovietinis periodas

Iki ankstyvųjų 1940-ųjų tarptautinė migracija Lietuvoje, nors ir vėluodama, plito pagal tą patį modelį kaip ir daugumoje Europos šalių, turėjusių aiškią vakarų-šiaurės krypties orientaciją. Dėl sovietinės okupacijos bei politinių apribojimų įvairaus pobūdžio išvykoms į užsienį, migracija įgavo gana specifinius bruožus ir 1940-1980 m. daugiausia buvo nukreipta į rytus, t. y. į buvusią TSRS. Atidengus “geležinę…

Nesantuokinių gimimų fenomenas Baltijos šalyse

Visose visuomenėse, visais istoriniais laikotarpiais buvo nesantuokinių vaikų. Jų skaičius skyrėsi, bet pats fenomenas visada egzistavo ir egzistuoja. Dabartiniu metu pastebimas nesantuokinių vaikų skaičiaus didėjimas. Kokios tokio proceso priežastys? Tai tikriausiai galima paaiškinti pasikeitusiu požiūriu į gyvenimą, Vakarų kultūros plitimo sąlygotu moralinių normų laisvėjimu, mažesniu religingumu ir tradicijų paisymu, nepakankamu seksualiniu švietimu. Lyginant Baltijos šalių…

.