Autorius: Sociologas

Mėnesio žvilgsnis: Lapkritis

Šį kartą „Sociumo“ mėnesio svečias – žymus visuomenės veikėjas, dėstytojas ir kino kritikas Skirmantas Valiulis, pasidalinęs mintimis apie dabartinę Lietuvos kino situaciją ne tik mūsų šalyje, bet ir Europoje. Ar iš tikrųjų Lietuvos kinas yra miręs ir vis dar miršta, kaip kalbama žiniasklaidoje? „Sociumas“: Kodėl miršta Lietuvos kinas? S. Valiulis: Visi sako, kad dėl finansų. Bet, manyčiau,…

Inteligentas ar intelektualas?

Žlungant komunistinei santvarkai, prasidėjusi socialinės morfologijos transformacija matoma visose buvusio komunistinio bloko šalyse, o taip pat ir Lietuvoje. Vienas sparčiausiai nykstančių sluoksnių Lietuvoje, kaip ir visose postkomunistinėse visuomenėse, – inteligentija. Inteligentijos, kaip socialinio sluoksnio, skilimas į intelektualus, profesionalus, samdomus paslaugų sferos darbuotojus bei stambiąją buržuaziją bus aptariamas šiame straipsnyje. Inteligentijos – intelektualų diskursas Prieš aptariant…

Čigonai Lietuvoje

Čigonai yra viena iš nedaugelio neteritorinių mažumų Europoje, ir, beje, vienintelė tautinė mažuma, kuri niekada nekėlė teritorinių reikalavimų. 1989 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis, šalyje gyveno 2 718 čigonų tautybės žmonių. Akivaizdu, kad ši grupė yra išskirtinė bendrame Lietuvos kontekste – tiek dėl jos vertinimo, tiek dėl realios situacijos. Čigonų grupės morfologija Čigonų gimstamumo ir…

Socialinė atskirtis ir susietis – skurdo ištakos

Skurdo ir klestėjimo priešprieša – daugiausiai diskusijų kelianti problema nuo pat visuomenės ir finansinės diferenciacijos atsiradimo. Filosofai visada siekė suprasti, kodėl skurdas dalina žmones į atskiras grupes ir verčia kovoti tarpusavyje. Buvo pateikta daugybė galimų atsakymų, tačiau nė vienas jų nepasirodė geriausias. Diskusijos apie skurdą, tik nauja forma, tęsiasi iki šiol. Rašomos knygos, rengiamos konferencijos,…

Baltijos sostinės: kriminalinės kovos laukai, palyginti su taikia Oslo harmonija?

Šių svarstymų pradinis teiginys toks – Norvegija yra taiki šalis, turinti taikią sostinę. Palyginti su kitais Vakarų Europos miestais, joje nusikaltimų lygis žemas. Daugumą Norvegijoje besilankančių žmonių šokiruoja tvarkingumas. Kaip kartą pastebėjo vienas svečias iš Estijos, „visur taip švaru“. Labai teisingas pastebėjimas. Norvegija yra švari šalis: tiek tiesiogine, tiek perkeltine prasme. Kaip minėta, Oslą apibūdina…

Paauglių narkomanija: mitas ar realybė?

Paauglių narkomanija: mitas ar realybė? Šiandien vis garsiau suskamba balsai, prabylantys apie gresiantį pavojų – mokyklose klestinčią narkomaniją. Kiek pagrįstos šios baimės, pasakyti sunku, kadangi išsamių ir rimtų tyrimų Lietuvoje šia tema kol kas dar nėra. Aišku viena – toks reiškinys iš tiesų egzistuoja, neaiškūs tik jo mastai – galbūt jie išpūsti žiniasklaidos, o gal…

Mėnesio žvilgsnis: Spalis

Lietuvoje per pastaruosius dešimt metų atsirado arba buvo atgaivinti prieš karą ėję katalikiški leidiniai. Kol kas Katalikų Bažnyčia neabejotinai turi daugiausiai laikraščių ir žurnalų, kurie savo turiniu patenkina įvairių socialinių sluoksnių skaitytojus – jaunimą, plačiąją visuomenę ir intelektualus. Tačiau ši spauda susiduria su kai kuriomis problemomis bei yra skirtingai traktuojama visuomenės. Apie katalikiškos spaudos realijas…

Socialinė senėjimo samprata

Socialinė senėjimo samprata Mūsų gyvenimus įtakoja ne tik fiziniai bei protiniai sugebėjimai, bet ir socialinė aplinka. Mes sąveikaujame vieni su kitais, kaip tam tikrų vaidmenų atlikėjai. O vaidmenys, kuriuos atliekame, nuosekliai kinta gyvenimo bėgy, priklausomai nuo mūsų amžiaus arba gyvenimo etapo. Socialiniai vaidmenys yra labai reikšmingi. Vaidmuo – tai tipiškas, arba laukiamas elgesys, siejamas su tam tikra…

Mūsų kasdieninė sąveika

Mūsų kasdieninė sąveika: Simbolinio interakcionizmo perspektyva Kaip mes bendraujame? Kokiu būdu galime suprasti vienas kitą? Kas nulemia mūsų sąveikos sėkmę? Atsakyti į šiuos klausimus bando įvairiausios socialinės teorijos. Viena jų – simbolinis interakcionizmas. Tai reikšminga šiuolaikinės sociologijos bei socialinės psichologijos sritis, kuri analizuoja socialines sąveikas, remiantis jų simboliniu turiniu. Simbolinio interakcionizmo esmė tai, kad į sąveika…

Mėnesio žvilgsnis: Rugsėjis

Šių metų rugpjūčio 15-20 dienomis Vilniuje vyko neeilinis renginys – Pasaulio lietuvių bendruomenės X-asis Seimas. Į jį susirinko daugiau nei 130 delegatų, atstovaujančių 31 pasaulio valstybės lietuvių bendruomenėms. Suvažiavimo metu įvairių šalių lietuviai dalijosi patirtimi ir problemomis, kėlė pasiūlymus, kūrė projektus. Apie suvažiavimą, išeivijos problemas bei veiklą „Sociumui“ maloniai sutiko papasakoti Venesuelos lietuvių bendruomenės pirmininkė…

.