Gyvenimas tinkle: lietuviško IRC ypatybės

Interneto vartojimo tikslai šiandien labai įvairūs: ne tik mokymasis, pirkimas, darbas, bet ir laisvalaikis. Čia svarbią vietą užima naujų technologijų kuriama sąveikos galimybė. Vis daugiau žmonių jungiasi į interneto pokalbių svetaines, diegia virtualiems pokalbiams pritaikytas technologijas, nuolat auga IRC ir ICQ programų vartotojų skaičius. Kuo gi patraukia elektroninis bendravimas? Juk dažniausiai jis atrodo labai ribotas – monitoriaus ekrane matomi tik bėgantys žodžiai. Nepaisant to, daugybė žmonių visame pasaulyje būtent taip susisiekia vieni su kitais.

Vienas populiariausių tokios komunikacijos būdų – IRC, arba Internet Relay Chat (lietuviškai – „internetu perduodamas pokalbis”). Ši technologija tampa vis plačiau naudojama ir Lietuvoje – per pastaruosius metus IRC vartotojų bei kanalų skaičius Lietuvoje ženkliai išaugo. Remiantis 2000 metų gegužės mėn. atlikto tyrimo duomenimis, lietuviškuose (t. y. per lietuviškus serverius su plėtiniu „*.lt“ veikiančiuose) IRC kanaluose, sudarančiuose LitNet tinklą, vienu metu plepa vidutiniškai 1400-1600 vartotojų ir sukuriama 700-800 kanalų, o matomų, tai yra, galimų stebėti kanalų vidurkis sudaro apie 650 kanalų vienu metu. Daugiausia lietuviškuose IRC serveriuose yra kanalų, kuriuose plepa nuo 3 iki 10 lankytojų (tokių kanalų per dieną būna maždaug 230), labai daug ir „vieno žmogaus” kanalų (apie 200). Didžiausias lietuviško IRC lankomumas pastebimas antroje dienos pusėje – 14:00-16:00 valandą. Pasibaigus darbo dienai, kanalų skaičius sumažėja – todėl galima daryti išvadą, kad nemažą lietuviško IRC vartotojų dalį sudaro dirbantys ir darbo vietoje interneto ryšį turintys žmonės. Neabejotinas lietuviškų IRC kanalų „lyderis” – kanalas #baras. Remiantis 05 10-06 01 dienų matavimų duomenimis, lankytojų skaičiaus vidurkis šiame kanale yra ~340 vartotojų skirtingu dienos metu. Kanalai #girls bei #lietuva pagal lankytojų skaičių užima antrą-trečią vietas (vidutiniškai ~ 150 lankytojų kiekviename). Kiti kanalai pasižymi gerokai mažesniu lankomumu.

Taigi IRC gerbėjų Lietuvoje yra tikrai nemažai. Kodėl? Gal todėl, kad IRC, sudarantis galimybes daugelio vartotojų vienalaikei sinchroniškai sąveikai, o tuo pačiu – ir ypatingam bendravimo būdui, lemia naujo sąveikos žanro kūrimąsi. Jei asmeniniame bendravime informaciją vieni apie kitus gauname ne tik iš sakomų žodžių, bet ir iš neverbalinių šaltinių – fizinių ypatybių, aprangos, kūno kalbos, veido mimikos, pagaliau ir bendravimo aplinkos – tai IRC aplinkoje fizinė žmogaus išorė neegzistuoja, visa informacija perduodama tik tekstu. Tačiau šis elektroninis tekstas yra dinamiškas – IRC aplinkoje tekstu ne tik perduodamos mintys, bet ir kuriama virtuali aplinka.

Apibendrinus lietuviško IRC stebėjimų rezultatus, galima teigti, kad nors kanalų yra labai daug, bendravimas juose vyksta iš esmės panašiai. IRC yra tarsi terpė, į kurią žmonės jungiasi norėdami pabendrauti – pasikeisti informacija, papokštauti, paprašyti pagalbos arba tiesiog greičiau praleisti laiką. Vartotojai dažniausiai dalyvauja keliuose kanaluose tuo pačiu metu. Šiuo aspektu galima išskirti dvi „grupes” – pirma, tai vartotojai, kurie bazuojasi viename kanale (namuose), tačiau retkarčiais paplepa ir kituose – kai savame kanale pasidaro liūdna, mažai žmonių, niekas nešneka ir t. t.; kita vartotojų grupė – žmonės, kurie nesibazuoja jokiame kanale, bet klaidžioja daugelyje kanalų, ilgiau ar trumpiau apsistodami viename arba kitame, bet neprisirišdami nė prie vieno.

Pokalbių temas lietuviškuose IRC kanaluose galima suskirstyti taip:

 1. Pokalbiai apie realius pasaulio ir Lietuvos įvykius – tokie pokalbiai primena tiesiogiai bendraujančios kompanijos pokalbius: apie naujausius politinius įvykius, H. Daktaro vilą, būsimas krepšinio varžybas, straipsnį „Lietuvos ryte“ ir pan.
 2. Pokalbiai apie asmeninius kanalo dalyvių reikalus: apie pažįstamus žmones, egzaminus, keliones, automobilių taisymą ir pan.
 3. Flirtas – labai dažnas reiškinys tiek pasaulinėje, tiek lietuviškoje IRC praktikoje; tiesa, lietuviška situacija gerokai skiriasi nuo pasaulinės tuo, kad čia dalyviai gyvena arba tame pačiame mieste arba yra atskirti per nedidelį atstumą, todėl užsimezgęs interaktyvus flirtas sparčiai tampa realus (užmezgus tokį kontaktą, labai greitai klausiama vardo, amžiaus, prašoma atsiųsti nuotrauką ir siūloma susitikti). Flirtuoti galima tiek pačiame kanale, pažįstamų pašnekovų būryje, tiek kviečiant nepažįstamą pašnekovą į atskirą pokalbių kambarį – tokiu atveju pagrindiniu akstinu pasirinkti vieną ar kitą pašnekovą būna jo pravardė.
 4. Susitikimų („meet”) organizavimas – šios temos svarba itin priklauso nuo kanalo. Kai kuriuose kanaluose realūs vartotojų susitikimai vyksta labai dažnai. Aptariama ne tik tai, kada, kur ir kaip vyks susitikimas, bet ir dalinamasi įspūdžiais, prisiminimais iš anksčiau vykusių susitikimų:
 5. Ginčai – gana plati sfera. Ginčas gali būti teigiamas – tiesiog draugiškas pažįstamų persimetimas šmaikščiomis frazėmis, arba neigiamas – tikri konfliktai tarp vartotojų. Pastaruoju atveju svarbu, kas tie vartotojai, kadangi nesutarimai su kanalo, o ypač – IRC operatoriumi gali baigtis liūdnai (pradedant „išspyrimu” („kick“), uždraudimu įeiti į kanalą („ban“) ir baigiant „nužudymu” („kill“) – galimybės įsijungti į IRC atėmimu). Nesutarimai gali kilti ir dėl necenzūrinių žodžių vartojimo (nors apskritai necenzūrinių žodžių vartojimas lietuviškame IRC yra labai dažnas, yra sukurti plačiai paplitę keiksmažodžių išreiškimo kelių raidžių kombinacijomis būdai) arba „potvynio“ („flood“) – kanalo „užkimšimo” vieno vartotojo siunčiama informacija (tai, kiek eilučių iš eilės vienas vartotojas gali nusiųsti į kanalą, priklauso nuo paties kanalo operatoriaus).
 6. Pagalbos prašymas – labai dažnas reiškinys. Prašoma labai įvairios pagalbos – pavyzdžiui, patarimo, kur gauti egzamino bilietų sprendimus, kaip rasti tam tikrą gatvę, prašoma išversti tam tikrą frazę ir pan. Be to, IRC kanaluose gana dažnai reklamuojamasi – siūloma įsigyti tam tikrų dalykų (pvz., egzaminų bilietai, referatai) arba kviečiama aplankyti kokį kanalą arba tinklapį.
 7. Žaidimas – gana dažna tema IRC kanaluose. Jo metu imituojamos tam tikros situacijos, pasakojamos linksmos istorijos, „piešiami” piešinėliai arba net keičiamasi tarpusavyje pravardėmis („nick’ais”), bet tik tarp gerų pažįstamų ir t. t.

Kaip jau minėta, visas bendravimas IRC terpėje vyksta vien per spausdinamą tekstą. Tekstas kuria aplinką, kontaktą, bendravimo stilių, bendraujančiųjų įvaizdį. Kaip tokiomis ribotomis raiškos priemonėmis įmanoma kurti dinamišką ir patrauklų bendravimą, pritraukiantį vis daugiau žmonių? Čia galima išskirti keletą bendravimo kalbos ypatumų, kuriančių teksto dinamikos įspūdį.

1. Lingvistinės žinučių charakteristikos:

 • kalbos formalumas/neformalumas – bendravimas lietuviškame IRC – itin neformalus. Vartotojams taikoma tik pora nerašytų taisyklių – pasisveikinti, atėjus į kanalą, bei „nedaryti potvynių” – tai yra, neteršti kanalo beprasmiais siunčiamų tekstų „antplūdžiais”. Kitos taisyklės priklauso jau nuo paties kanalo, jame esančių vartotojų, ypač kanalo operatorių, pavyzdžiui, viename kanale vartotojas gali būti įsijungęs ir ilgai su niekuo nebendrauti, už tai nesusilaukdamas jokių sankcijų, o kitame už tylėjimą jis gali būti paprasčiausiai „išspirtas”.
 • lietuviškam IRC būdingi specifiniai posakiai, žodžių sutrumpinimai, iškraipymai – peržiūrėjus didelės apimties tekstinius „log’us”, surinktus stebėjimų metu, pavyko išskirti keletą bendrų kalbos vartojimo tendencijų. Viena jų – raidžių pakeitimai: tam tikros raidės pakeičiamomis kitomis ir tokiu būdu gaunami panašiai skambantys, tačiau kitaip rašomi žodžiai. Kai kada raidės sukeičiamos, kad be lietuviško raidyno būtų galima išreikšti tam tikrą garsą (pvz. raidę „č”), kitais atvejais – be jokios akivaizdžios priežasties (pavyzdžiui, raidė „č“ = „cz“: cziut shirdis nesprogo; jaucziu; raidė „i“ = „ij“: kotaij visi miega; aijgeraij; rejškes; raidė „s“ = „z“: meetazbutukaz ir t. t.). Kita tendencija – skaičių naudojimas kalbai prastinti ne tik sakinyje („1 bucziuojes… po to klausi su kuo“), bet ir žodžiuose (2rakas = durakas; noriu le2 =noriu ledų; kiek1ame gyvena pamokslininkas = kiekviename gyvena pamokslininkas). Trečiasis ypatumas – sutrumpintų žodžių vartojimas (Nzn = nežinau; qq = kū-kū). Kitokie iškraipymai – kartais jie būna gana paplitę, kartais – būdingi tik vienam vartotojui, tarsi išreiškiantys jo individualumą (tokiu atveju tą patį žodį skirtingi vartotojai rašo skirtingai): (mytasmeetaz – „meet’as” (susitikimas); padėka: aciukasdzekui; atsisveikinimas: czewčioff („čiau”); ace).
 • angliškų specifinių IRC trumpinių ir posakių vartojimas – iš tiesų globaliame IRC visuotinai paplitę terminai (pvz., „cu”, „btw”, „hak” ir kt.) lietuviškuose IRC kanaluose vartojami labai retai (pvz.: thx (sutr. „thanks”), ql (sutr. „cool”). Dažniau vartojami angliški arba rusiški žodžiai, specialiai rašomi netaisyklingai, arba tik vienas žodis lietuviškame sakinyje –

angliški: rulz = „rules”; meetaz = „meet”; sy ja = „see you”; greit exitink = nuo „exit”.

rusiškibez pimionznazčio zababskyj razgavor; kokie jūs tshiuotki visi; kur slialsia.

2. Tipografinės žinučių charakteristikos– t. y. vadinamieji „emotikonai”, iš skyrybos ženklų ir simbolių sudaromi miniatiūriniai „veidai“, išreiškiantys kalbančiojo nuotaiką, savijautą ir pan. Tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje paplitęs labai dažnai naudojamas „emotikonas“ – šypsenėlė „:)”, tačiau jų yra daug ir įvairių, pavyzdžiui:

:)))) – plati šypsena;

:o) – šypsena su „nosimi“;„:)) – šypsena su „šukuosena“;

😐 – neutrali veido išraiška;

„:0 – išgąstis;

🙁 – liūdna veido išraiška;

:P~ – iškištas liežuvis;

:* – bučinys;

:@ – aistringas bučinys

ir t. t.

3. „Veiksmo/Savijautos“ žinučių naudojimas – specialia komanda „/me” vartotojai gali apibūdinti savo savijautą, veiksmus ir pan., kuriuos atlieka bendraudami jų virtualieji „aš”. Lietuviškuose IRC kanaluose tokios žinutės taip pat naudojamos gana dažnai. Pagal jų pobūdį galima jas skirti į veiksmo, savijautos, apibūdinimo bei sveikinimosi žinutes.

 • Veiksmo žinutės išreiškia veiksmą, kurį atlieka vartotojas arba jo virtualusis „aš”:

* Lolo zhiuri – kaip vanduo prateka jos pirshtais…..

* KiKi eina babkiu kalt

* dede kaso spranda ir galvoja su kuo palyginti……

* lili pvz tyliai dziugauja :)))))

* Ivona shelmishkai mirkteli aki

* Jaunuolis krenta po stalu

 • Apibūdinimo žinutėmis vartotojai apibūdina save – nusako tam tikras savo savybes:

* dede ne skaistus :))))

* mazius gi draugasz

* Jaunuolis labai drasus* palionas doras

* parsele negera

 • Savijautos žinutės apibūdina vartotojo savijautą:

* lili maloniaj apakus

* darata uzhsikniso su tuo darbu

* mazius nieko nesupranta* dede ish karto pasakishkai pasijuto

 • Sveikinimosi žinutėmis vartotojai pasisveikina/atsisveikina:

* gera sveikina visus

* Nauja sako visiem gero vakaro! :o)

* Jaunuolis viso gero ir malonaus savaitgalews

Šios „Veiksmo/Savijautos” žinutės vartotojams leidžia tarsi praplėsti ribotas tekstinio bendravimo ribas, papildyti dialogą bei leidžia geriau išreikšti save, o tuo pačiu kurti visapusiškesnį sąveikos vaizdą.

Taigi šiandien jau galime kalbėti apie lietuviškos tiesioginio bendravimo tinkle kultūros užuomazgas. IRC kanalų sukurtoje virtualioje erdvėje žmonės renkasi todėl, kad plepėdami greičiau praleistų laiką, susitiktų su draugais, gautų juos dominančios informacijos, išlietų savo džiaugsmą ar pyktį. Jų kalbos būdas, bendravimo stilius, specifinių IRC išraiškos priemonių naudojimas formuoja tam tikras sąveikos taisykles, kurias naujai ateinantys vartotojai, norėdami sėkmingai veikti šioje aplinkoje, turi perprasti ir išmokti. Tekstinių priemonių įvaldymo lygis – specifinių posakių žinojimas, tam tikras žodžių rašymo būdas, „emotikonų“, „veiksmo/savijautos” žinučių, „išėjimo” pranešimų naudojimas – aiškiai atskiria IRC senbuvį ir naujoką. Tačiau iš kitos pusės, šio bendravimo temos bei pobūdis yra neatsiejami nuo realaus pasaulio, tikrojo pokalbių dalyvių gyvenimo. Kaip knygoje „The Virtual Communities” rašė H. Rheingold, „mes darome viską, ką daro žmonės, kai susirenka kartu, bet mes tai darome žodžiais mūsų kompiuterių ekranuose, savo kūnus palikdami už savęs”.

Leave Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *