ATSPINDĖJIMAS

6.gif (2933 bytes)

Kai jūs dalyvausite kokiame nors oficialiame priėmime, vakare arba pobūvyje, atkreipkite dėmesį, kad kai kurie tarp savęs bendraujantys žmonės sėdi arba stovi vienoda poza ir kartoja vienas kito gestus. Šis „atspindėjimas“ yra priemonė, kurios padedamas vienas žmogus informuoja kitą sutinkąs su jo nuomone bei pažiūromis (1 pieš.).

Toks pozos arba gestu pakartojimas dažnai pastebimas bendraujant vienodo socialinio lygio žmonėms, artimiems bičiuliams; dažnai galima pastebėti, kaip vienodai vaikšto, stovi arba sėdi sutuoktinių poros. Tačiau nepažįstami žmonės bendraudami vengia vienodų pozų. Atspindėjimas turi didžiulę reikšmę, nes tai vienas būdu parodyti pašnekovui, kad jūs su juo sutinkate ir jis jums patinka. Tai galima padaryti paprasčiausiai pakartojant jo gestus. Tokiu pat būdu galime nustatyti, ar mes patinkame pašnekovui ir ar jis su mumis sutinka.

Jeigu jūs norite pasiekti visišką savitarpio supratimą su savo pavaldiniu ir sudaryti nevaržomą atmosferą, vienintelis dalykas, ką jums reikia padaryti, – tai pakartoti jo pozą. Taip pat ir

1 pieš. Sutarimas

perspektyvus, teikiantis vilčiu firmos darbuotojas, norėdamas patikti savo viršininkui, gali pamėgdžioti jo gestus. Naudojantis atspindėjimo gestus galima padaryti įtaką jūsų pokalbio akis į akį su kitu žmogumi rezultatams. Jo gestų ir pozos pamėgdžiojimas padės jums palenkti tą žmogu savo pusėn, nės jis mato, kad jūs suprantate jį ir pritariate jo požiūriui (2 pieš.).

7.gif (4645 bytes)

2 pieš. Kito žmogaus gestų pamėgdžiojimas, norint susilaukti jo palankumo

8.gif (5873 bytes)

3 pieš. Neverbalinis iššūkis

Prieš pamėgdžiodami kito žmogaus gestus įvairių pokalbių metu, atsižvelkite į jūsų santykių su tuo žmogumi pobūdį. Kas atsitiktų, jeigu smulkus tarnautojas, svarstydamas su savo viršininku galimybes padidinti darbo užmokestį, pakartotų vyraujančią jo pozą (3 pieš.)?

Šis manevras yra labai etektyvi priemonė nuginkluoti išdidžius žmones, kurie visada stengiasi visur paimti viršų. Žinoma, jog buhalteriai, teisininkai ir žmonės, užimantys vadovaujančius postus, priimdami socialine padėtimi žemesnius už save asmenis, dažnai atsisėda tokia poza, kuri pavaizduota 3 piešinyje. Pamėgdžioję jo pozą, jūs galite jį sutrikdyti, priversti pakeisti padėtį ir paimti iniciatyvą į savo rankas..

Tyrimai rodo, kad jeigu grupės vadovas vartoja tam tikrus gestus ir pozas, jo pavaldiniai paprastai juos pamėgdžioja. Kas yra grupės vadovas. galima nustatyti iš to, kad jis paprastai pirmasis įeina pro duris ir sėdi dažniausiai ne centre, o šone.

Jei tenka bendrauti ar tvarkyti reikalus su sutuoktinių pora, stebint jų gestus galima nustatyti, kuris pirmasis padaro kokj nors gestą, o kuris jį pamėgdžioja. Pavyzdžiui, jeigu vyras kalba, o žmona sėdi tylomis, bet jūs pastebėjote, kad vyras kartoja savo žmonos gestus, galima padaryti išvadą, kad kaip tik moteris sprendžia, todėl teisingiau bus kreiptis į ją.

Leave Comment

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *