MŪSŲ SKAITYTOJŲ MINTYS APIE BENAMIUS

Prieš atsakydamas į Sociumo klausimus ar benamiai yra „žlugę“ žmonės, nebeturintys nieko švento, ar gyvenimo aukos ir kas turėtų rūpintis jų problemomis: teisėsauga, specialios organizacijos, miestų gyventojai, valdžia, ar jie gali būti pavojingi, noriu pasidalinti mintimis perskaičius I.Čepulkauskaitės straipsnelį Gatvės žmonės. Straipsnelyje išvardinta daug priežasčių, dėl kurių asmenys tampa benamiai. Su kai kuriomis aš pilnai…

Sociumas

Netikėtai balandžio mėnesį prasidėjusi vasara vaiko iš galvos rimtas mintis. Saulutė vilioja į gamtą, darbo diena prailgsta, ir tikrai nelabai tesinori galvoti apie kažką svarbaus, reikšmingo, rimto… Tačiau nepaskubėkite užversti Sociumo! Taip, šiame numeryje Jūs rasite kai ką rimto mūsų kolegos iš Norvegijos, Oslo universiteto sociologo, straipsnį apie didmiesčio gyvenimo ypatumus kaip mes, miestiečiai, bendraujame,…

Muzikos mokytojas Lietuvoje

Interviu Kiekvienas vaikas tampa pilnaverčiu visuomenės nariu per socializacijos procesą. Socializacija – tai visuminė aplinkos įtaka, kuri sudaro sąlygas vaikui dalyvauti visuomenės gyvenime, suprasti kultūrą ir atlikti tam tikrą socialinę vaidmenį. Ši samprata yra artima ugdymo terminui. Ugdymas suprantamas kaip kryptingi veiksmai, kuriais stengiamasi vaikui skiepyti pageidaujamus bruožus bei savybes. Socializacija kartu su ugdymu atlieka…

Profesija-psichologas

Sociumas: Papasakokite, kas nulėmė Jūsų profesinį pasirinkimą, galbūt kokie nors vaikystės įspūdžiai? Psichologas: Vieni tampa psichologais todėl, kad tai madinga, populiaru, prestižiška. Kiti ateina į psichologiją todėl, kad nori suprasti save ir kitus žmones. Aš besąlygiškai priklausai šiai antrai kategorijai, nuo pat mažens kreipiau dėmesį į žmonių elgesį, reakcijas, skaičiau psichologinę grožinę literatūrą, ir jeigu turėčiau…

Sociologo profesija: ypatumai, vertinimai, apibūdinimai

O kas ta sociologija? Tokį klausimą išgirstame dažnai, pasisakę, kad esame sociologai arba studijuojame šį mokslą. Dažnai belieka atšauti: Mokslas apie visuomenę. Enciklopedinis, teisingas, bet beveik nieko nepasakantis atsakymas. Juk visuomenę vienaip ar kitaip nagrinėja daugelis mokslu. Tai kuo gi sociologija išsiskiria iš kitų? Turbūt geriausiai apie tai galėtų papasakoti patys sociologijos studentai. 1998 m.…

Sociologija visuomenės akimis

Neseniai pristatėme tyrimą, kuriame apie savo profesiją, jos savybės ir ypatumus pasakojo sociologijos studentai. Be abejo, kas gi geriau už juos gali žinoti, kas ta sociologija? Tai, kad apie sociologiją žino ją studijuojantis jaunimas – elementaru. Bet turbūt ne vienas sutiks, kad plačiojoje visuomenėje šis mokslas – nors pastaruoju metu ir sparčiai populiarėjantis įvairiausių visuomenės…

Tardytojas: tarp romano ir realybės

Literatūroje, kino filmuose neretai susiduriame su sumanaus seklio, gudraus policininko, drąsaus detektyvo personažu. Holmso, Puaro, kitų nemirtingų detektyvų vardai jau seniai tapę klasika. Tirti sudėtingas bylas, gaudyt pavojingus nusikaltėlius, apsaugoti gležnas merginas ir visuomet tarnauti tiesai… Bet koks tikrasis nusikaltimus tiriančių žmonių darbas? Apie tai paprašėme papasakoti tardytoją iš Lietuvos Vidaus reikalų ministerijos. Sociumas: Trumpai papasakokite…

PRAEITIES, DABARTIES IR ATEITIES VERTINIMAS BALTIJOS ŠALYSE: 1993-1995

Vladas Gaidys, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas Laikas yra fundamentalus žmogaus gyvenimo komponentas. Žmogus nuolatos gyvena ne tik „čia ir dabar“, bet ir praeityje, nuolatos atsižvelgdamas į savo socializacijos patirtį, lygindamas savo dabartinę padėtį socialinėje sistemoje su tuo, kas buvo vakar, prieš metus, prieš dešimtmetį. Žmogus nuolat gyvena ir ateityje: jis kuria planus, lygina dabartinę savo…

“Naujoji politinė kultūra” kaip naujas politinio gyvenimos stilius

iandien Lietuvoje auga susidomėjimas visuomenės politinio elgesio ir jį valdančių taisyklių pažinimu. Sudėtingi, sunkiai apčiuopiami ir atpažįstami pereinamojo laikotarpio procesai apima ne tik ekonominius, politinius ir socialinius pokyčius, bet ir visuomenės sąmonėje vykstančius pasikeitimus, kurie yra labai reikšmingi, nustatant tolimesnę visuomenės vystymosi raidą. Kaip parodė 1994 metais atliktas Naumano fondo tyrimas, Lietuvoje buvo būdinga: “pavaldinių”…

Internetas

Ar mes įsivaizduojame, kad mūsų visuomenėje pranyktų Internetas ar bent jau sumažėtų jo reikšmė?  Tikriausiai, kad vargu. Šį kartą apie problemas, susijusias su Internetu. Sociumas : Trumpai prisistatykite (moksliniai laipsniai, pareigos, darbovietė) Algirdas Davidavičius: Algis Davidavičius MA, Vilniaus Universitetas, Filosofijos fakultetas, filosofijos ir logikos katedros doktorantas, ALF Interneto programos koordinatorius. Sociumas : Kaip Jūs apibūdintumėte “Interneto” situaciją Lietuvoje?…

.